Рождествону джылыуу

Багъалы эгечле, къарнашла!
Пятигорске бла Черкесскени архиепископу Феофилактны разылыгъы бла ноябрны 28-ден январны 6-на дери Рождество постну кюнлеринде Пятигорск епархияда джыл сайын Рождествону джылыуу деген ат бла суаблыкъ акция бардырылады. Мамырлыкъгъа тамал салгъан Рождество Христова байрамны къуанчы хар бир юйге, хар бир джюрекге да кирирге керекди! Биз джангы,  киймлиеген джылы кийимле, азыкъ чотла, тазалаучу затла джыябыз. Ала барысы да инджилиб дджашагъан юйдегилеге бериледиле, ол юйдегилени биз хар бирин энчи таныйбыз.Болушлукъгъа деб келтирген затыгъызны джуукъда православ клиса бла монастыр бар эсе ары алай болмаса «Дом для мамы» деген кризис Аралыкъгъа берирге боллукъсуз. Бу ашхы ишге къошулгъаныгъыз кесигизни тин байлыгъыгъызны толу этер джеб ышанабыз! Бу байрамны аллы бла этген
игилигибиз, Туугъан Масихге саугъабыз болур!

Просмотров: 838

Поделиться

VK:39834