Элли сохта ОПК олимпиаданы заданияларын джазгъандыла

Къарачай-Черкесияда орта билим берген школларыны соххталарыны арасында православ культураны Тамаллары деген предметден Муниципал турну олимпиадасы адетдеча Зеленчюк стансени 3-чю номерли школунда бардырылды. Олимпиадагъа Зеленчюе бла Къардоник станселеден Тебен Архыз поселокдан эмда Черкесск шахарда 50 сохтадан аслам къошулгъанды. Муниципал турда хорлагъанла регионал олимпиаданы туруна къошуллукъдул

Просмотров: 1396

Поделиться

VK:39834