Медиафорумну иши Эресейни Президентини толу эркинликли келечиси бла тюбешиуден башланды

Быйыл ноябрь айны 8-де Клисаны джамагъат бла эмда кебчю люк информацияла бла байламлылыкъ джюрютген Синод белюмюню председатели В.Р.Легойда бла Пятигорске бла Черкесскени архиепископу Феофилакт Эресейни Президентини ШКФО-да толу эркинликли келечиси АА.Матовников бла тюбешдиле. Бу тюбешиу, Москва бла бютеу Эресейни Сыйлы Патриархы Кириллни разылыгъындан Пятигорскеде бешинчи кере бардырылгъан ноябрны 8-де башланнган «Благославенный Кавказ» деген медиафорумну тамалында къуралгъанды. Тюбешиуню кезюуюнде Клисаны келечилери бла Президентни толу эркинликли келечиси да кдлиса-джамагъат эмда клиса –кърал сорууланы юсюнден селешдиле.
***
«Благославенный Кавказ» деген медиафорум Москва бла бютеу Эресейни Сыйлы Патриархы Кириллни разылыгъындан 2014 джылдан бери Пятигорскеде , ШКФО-ну джеринден бютеу регионлары бла епархияларыны адамлары джыйыладыла. Медиафорум, кебчюлюк информацияла бла джамагъат бла дин организацияла бла байламлылыкъ джюрютюуге эмда  имал-Кавказ федераль округда джаагъат кебчюлюкню алчыларыны магъаналы джарсыуланы юсю бла оюмларын хайырландырыргъа аталгъанды.

Просмотров: 1136

Поделиться

VK:39834