Архиепископ Феофилакт Ессентюкде милочсердия Юйге нюр салгъан адетни этди

Быйыл ноябрь айны 6-да Раббийни Анасыны «Всез скорбящих Радость» деген иконасыны сыйына аталгъан иконаны кюнюн белгилеуде Пятигорске бла Черкесскени архиепископу Феофилакт, Ессентюкню Скорбященский клисасында этилген байрамгъа башчылыкъ этди. Архиерейге дин къуллукъ болушлукъну джуаблы православ динчи протоирей Еланцев Сергийни тамадалыгъы Ессентюк клиса округну приходларыны динчилери, еархияны Административ секретариатыны тамадасы иерей Яковенко Илия бла протодиакон Куба Димиотрий этдиле. Литургия бла къачлы джюрюшден сора Владыка джыйылгъанлагъа ауаз берию Керти Къачны ба этерге тутду. Андан сора архиепископ Феофилакт, клисада ишленнген милосердия Юйге нюр салгъан адетни этди. Бу юйде, Ессентюк шахаргъа ауругъанларын алыб келгенле тохтарыкъдыла. Бу мекямны биринчи ташын юч джыл мындан алгъа салгъан эдиле. Бу юйню къурулушу бу клисаны джамагъатыны болушлугъу бла бошалгъанды. Аны терт белмеси бла биринчи этажы тыныб бошагъанды. Алагъа бир кереге сегиз адам чыйынырчады. Бу мекясмны тюб этажында саулукъларында къыяулары болгъан сабийле бла джаш адамлагъа болушлукъ этген «Солнечный городок» деген аралыкъ ишлейди. Бу белмелени хабчюк бла баджарыб бошагъанлай биринчи къонакъланы алыб башларыкъды.

Просмотров: 809

Поделиться

VK:39834