Архиепископ Феофилакт Табын Къачха нюр салгъан адетни этерикди

Быйыл октябрь айны 12-де байрым кюн Пятигорске бла Черкесскени архиепископу Феофилакт, «Руслан» деген базарны артында Змейка къаяны бир дуппурунда Минеральные Воды шахарда салыннган Табын Къачха нюр салгъан адетни этерикди. Ол 11 сагъатда башланныкъды. Бу къуанчны бирге тилек бла юлеширге барын да чакъырабыз!

Просмотров: 4285

Поделиться

VK:39834