Христос воскресе! Χριστος ανεστη! Чырысти райгас! Христос Къэтэджыжащ! Масих Тирилди!

Черкесскеде Свято-Сергий гимназия шыйых джакъчыларыны эсгериу кюнню белгиледиле

Черкесск шахарны Свято-Сергий гимназия окъутханланы да сохталаны кекледе джакъчыларыны эсгериу кюнюн белгиледиле. Гимназияны динчиси протоирей Кузнецов Сергий тилек этиб барын да мелекни кюню бла алгъышлады. Билим берген 11-чи номерли Аралыкъны директору Ляшова Елена, устазла да гимназиячыла да кеслерини джанларындан динчилерин туугъан кюню бла алгъышлаб. Ол баджаргъан джумушлары ючюн разылыкъларын да билдирдиле. Бу байрамгъа окъуучула бла сурат конкурсну эсеблерин да белгили этген эдиле. Сурат конкурсха Нарсанада Свято-Никольский гимназияны сохталары да къошулгъан эдиле. Окъуучуланы конкурсуна «Живое слова» деген ат берилген эди. Бу конкурсда биринчи орунну биринчи классны сохтасы алгъан эди. Конкурсха къошулгъанла да сыйлы сертификатла алагъан эдиле. Конкурсда  хорлагъанланы быйыл ноябрь айда барлыкъ 2-чи Сергий окъууланы къурамында саугъаларгъа мурат этгендиле.

Просмотров: 551

Поделиться

VK:39834