Клиса байрамда православ динчиле къартла тургъан юйге бардыла

Нальчик шахарда Нальчик клиса округну православ динчилери Сименон Столпник шыйыхны клисасыны кюнюн кенг белгиледиле.Дин къуллукъну суугъа нюр салгъан дуадан эмда Сименон шыфыхха акафист дуадан башладыла. Дин къуллукъну округну эм къарт православ динчиси архимандрит (Ахидов) Лев бардырды. Дин къуллукъну кезюуюнде протоирей Бйзулаев Василий , Сименон Столпник шыйыхны юсюнден терен магъаналы ауаз бериб, ийман бла не тюрлю ишни да Аллахха. Тегерекде адамлагъа да уллу сюймеклик бла этерге кереклисин да айтды. Литургиядан сора православ динчиле да клисагъа келген джамагъат да къачлы джюрюш этдиле. Тилек этерге келгенлени байрам бла алгъышлаб Нальчик клисаокругну джуаблы православ динчиси протоирей Бобылев Валентин былай чертди, тегерекде эс бурдургъан харам ишле аслам болгъан  агъатда не къадар ийманынгы кючлю этерге керекди. Ол кюн огъунакъ кечирек Сименон Столпник шыйыхны клисасыны православ динчилери, къартла бла инвалидле тургъан Нальчикде интернатда болдула.Анда да дуа окъуб къартланы да инвалидлени да байрам бла алгъышладыла.

Просмотров: 1389

Поделиться

VK:39834