Железноводск шахарны кюнюн православлыла тилек дуадан башладыла

Быйыл сентябрь айны 15-де Железноводск шахарны кюнюнде, шахарны Покров клисасыны православ динчилери, курортда солургъа келгенле, клисаны джамагъаты бла джаш телю Железный къаягъа чыгъыб анда Дин къуллукъ этдиле. Ары ерлеу бла анда дин къуллукъгъа Пятигорск епархияны Джаш телю белюмюню тамадасы иерей Яковенко Илия башчылыкъ этди. Православ дин ахлулагъа шахарны башчысы Моисеев Евгений да къошулгъан эди. Тилек этгенден сора шахарны джамагъаты бла къонакъларын уллу къуанч программа сакълай эди. Анда эришиу халда чабакъ тутуу, джангыртылгъан паркны ачыу эмда сабий байрам бла концерт бардыла. Байрамны аллы блат илек этиу шахаргъа да аны джамагъатына да ашхылыкъны юлгюсю болгъанды.

Просмотров: 3746

Поделиться

VK:39834