Лик Кавказа. (127-чи) 8-чи номерли выпуску

«Лик Кавказа» деген информацион-публицист газетни (127) 8-чи номери басмадан чыкъды. Анда тогъузунчу кере болуб бардырылгъан «Машук 2018» деген Шимал-Кавказ джаш телю форумну юсюнден материал басмаланнганды. Быйыл джыйырма къазакъдан къуралгъан делегация бек сейир проектлерин теджегендиле. Окъучула дагъыда Ставрополь округну къазакъ дуружинасына беш джыл толгъан юбилейине аталгъан материалны окъургъа боллукъдула. Минги Тауну биринчи кере башына чыкъгъанына джоралаб «По следам генерала Эмануэля», деген ат экспедицияны эсеблери да джазылгъандыла. Адетдеча номерде, Пятигорск бла Черкесск епархияда орналгъан Терк бла Къобан къазакъ белюмлени джашауларындан джангылыкъла да басмаланнгандыла.

Просмотров: 2856

Поделиться

VK:39834