Аскерчиле елген аскер тенглерине православ адетдеча дуа этдиле

Озгъан кюнледе Къабарты-Малкъарны тай районунда таулада айланыргъа инсрукторланы усталыкъларын есдюрюу окъуу- юрениу джыйылыуда, къаядан кюр юзюлюб, аны тюбюнде къалыб, Эресейни Миллет Гвардиясыны 60-чы энчи ботальонундан терт аскерчи елгенди. Ала бары да Эресейни альпинизм спортуну усталары, таугъа ерлерге юретген инструкторла эдиле, талай кере таулада къаугъалада борчларын толтургъандыла, талай кърал саугъаланы иелери эдиле. Пятигорск шахарда Хорламчы Георгий шыйыхны клисасында аланы аскер тенглери, Аскер кючле бла эмда джорукъ сакълагъан органла бла байлалмылыкъ джюрютген белюмню тамадасы протоирей Сорокин Константин бла бирге елген тенглерине дуа этерге эмда аскер къуллукъларын чырмаусуз бардырыргъа Аллахдан тилек этерге джыйылгъан эдиле.

Просмотров: 1493

Поделиться

VK:39834