Епархияны келечиси Курганинскде къуанчлагъа къошулду

Быйыл июль айны 16-да Курганинск шахарда Вознесения Господня клисагъа -эм эртдеги православ дин сыйланы бири, къазакъла джыйыб берген ачхагъа Сыйлы Афон
къаяны монахлары 19-чу емюрде джазгъан Раббийни Анасыны "Троеручниц " деген иконасын бергендиле. Арт джыллада бу икона энчи коллекцияда тургъанды, аны
къаумм адам суаблыкъгъа сатыб алыб Клисагъа бергендиле. Армавир епархияны Епархиал кенгешинде, бу кюн хар джыл сайын бу дин сыйны Клисагъа къайтханын белгилерге байрам этерге деген бегим алынды. Бу ашхы ишни биринчи джылында Курганинскде Раббийни Анасыны "Троеручница" деген иконасы къайтханына джораланыб къуанчла болуб етдюле. Курганинскни Вознесенск клисасында Тихорецкий бла Кореновскийни епископу Стефан бла Армавир бла Лабинскени
епископу Игнатий бардыргъан Дин къуллукъдан сора, джангы келген дин сыйны алыб клисаны тегереги бла къачлы джюрюш этдиле. Пятигорске бла Черкесскени архиепископу Феофилактны разылыгъындан Курганинскеде къуанчлагъа къазакъла бла байламлылыкъ джюрютген Къарачай-Черкесияда Къыбла клиса округну приходларыны динчисини болушчусу иерей Соловьев Алексий да къошулгъан эди.

Просмотров: 3439

Поделиться

VK:39834