Приходда, ауушхан матушканы джылын этдиле

Быйыл июнь айны 28-де Мельникова Виктория матушка аушшханлы джыл кетгени бла, Змейка поселокда Раббийни Анасыны Ивер иконасыны клисасында Дин къуллукъну
аны тамадасы иерей Мелников Михаил бла Мтнераловод клиса округну приходларыны динчилери бардырдылла. Матушкагъа сый берирге Минеральные Воды шахарда Покров клисаны хору, кисаны джамагъаты, аны эт адамлары эмда башхала да джыйылгъан эдиле. Литургиядан сора православ динчиле джаназы дуа окъудула. Дин
къулукъгъа къошулгъанланы православ адетдеча маулут ашдан ауузландырдыла.

Просмотров: 1744

Поделиться

VK:39834