Колледжни биринчи курсуну студентлерине экстремизм уллу къоркъуу келтиргенинден семинар бардырдыла

Быйыл июнь айны 7-де Черкесскеде Шимал-Кавказ кърал гуманитар-технология колледжни биринчи курсларыны студентлерине семинар бардырдыла. Семинарны ача колледжни директору Гурина Ирина студентлени-келген къонакъла, Къарачай- Черкесияда Къыбла клиса округну приходларыны джуаблы динчиси протоирей Субтельный Евгений эмда джаш телюню арасында дин экстремизмге къаршчы туруу деген проектни тамадасы Апсов Анзор –хаджи бла танышдырды. Дигнчиле студентле бла тюз ушакъ халда, джаш адамланы алдаб экстремист организациялагъа къалай тартыргъа боллукъларындан эмда дин экстремизмге къаршчы къалай турургъа боллугъундан хапар айтдыла.

Просмотров: 629

Поделиться

VK:39834