Епархияны клисаларында борчларын толтура елген полицияланы къуллукъчуларына дуа этдиле

Эресейни полициясы къуралгъанлы 300 джыл эмда Пятигорскени полициясына 100 джыл толгъаны бла байламлы июнь айны 5-де Спасс ара клисада борчларын толлтура
елген полициячылагъа дуа этдиле. Ол джаназы дуаны, джорукъ сакълагъан органла бла Асукер кючле бла эмда Пятигорск епархияда пенитенциар учрежденияла бла байламлылыкъ джюрютген белюмню тамадасы протоирей Сорокин Константин башха динчиле да къошулуб бардырды. Кеслерини тенглерин, джуукъларын дуа бла
джокъларгъа, клисагъа Пятигорскеде МВД- ны къуллукъчулары эмда елген полициячыланы эт адамлары укелген эдиле. Полицияны юбилейине джораланыб, дин къуллукъла, Москва бла бютеу Эресейни Сыйлы Патриархы Кириллни разылыгъындан июнь айны ючюсюнде Пятигорск епархияны бютеу клисаларында этилгендиле. Байрамны ал кюнюнде уа, борчларын толтура елген полицияны къуллукъчуларына салыннган мемориалны къатында православ адетдеча джаназы дуаны Пятигорске бла Черкесскени архиепископу Феофилакт окъуду.

Просмотров: 1721

Поделиться

VK:39834