Всех Святых деген клисада байрам этдиле

Быйыл июнь айны 3-де Клиса, емюрню ичинде бу дунияларын ауушдуруб кетген бютеу Шыйыхлагъа сый бериб дуа бла джокълады. Минераловод районну Ленинский
поселогунда къабырлагъа кирген джерде Пятигорск бла Черкесск епархияда биринчи болуб, бу байрамгъа аталыб клиса ишлене турады. Бук лиса байрамгъа Минераловод
клиса округну приходларыны джуаблы динчиси протоирей Панасенко Алексий башчылыкъ этди. Ол кюн элл адамдан аслам келген кеслерини шыйыхларын дуа бла джокълаб сый берирге. Тилекден сора клисаны тегери бла къачлы джюрюш бардырдыла.

Просмотров: 1136

Поделиться

VK:39834