Православ динчи 2Зарница» деген оюнну край этапына къошулгъанланы алгъышлады

Быйыл май айны 20-да Аскер кючле бла эмда джорукъ сакълагъан органла бла байламлылыкъ джюрютген Пятигорск бла Черкесск епархия белюмню тамадасы протоией Сорокин Константин, Пятигорскеде 1-чи номерли Постда «Огонь вечной славы» деген мемориалны къатында «Зарница» деген аскер-спорт оюнну Ставрополь крайны ачыкъ финалыны 44 кере ачылыууна къошулду. Аны ачылыууна Пятигорск шахарны башчысы Скрипкин Андрей, оюнга башчылыкъ этген генерал-майор Марьин Валентин, сыйлы къонакъла, къазауатны да урунууну да ветеранлары. Ставрополь крайда аскер комиссариатланы тамадалары эмда крайны Толтуруучу органларыны келечилери , аскер къуллукъчула бла джамагъат организацияланы келечилери да къошулгъан эдиле. Бу кюнден башлаб, Пятигорск шахарда «Машук» деген кебфункциялы Джаш телю патриотлукъ аралыкъда, юнармеецлени батальону орналады, ары Ставрополь крайны «Зарница» деген этапларында хорлагъанла 400 джуукъ адам къошулгъанды. Мында хорлагъанла оюнну бютеуэресей финалына къошуллукъду. Къуанч халда ачылыудан сора бары да ата джуркъ къазауатда елгенлени мемориалына гокга хансла салдыла.

Просмотров: 1543

Поделиться

VK:39834