Епархия курсланы студентлери литургикадан экзамен бердиле

Быйыл май айны 12-де Черкесск шахарда Пятигорск бла Черкесск епархияны дин-катехизация курсланы филиалында «литургика» предметден экзамен болуб етдю. Студентлени билимлерин, епрхия дин-катехизация курсланы тамадасы протоирей Симанович Олег бла курсланы устазы пртоирей Нартов Александр сынадыла. 2018-чи джыл экзаменлени 18 адам джетишимли бергендиле. Курсланы тамадасы экинчи окъуу джылны бошагъанланы алгъышлады. Эсге салсакъ, епархия курсланы программасы юч джылгъа джораланады. Окъууну бошагъандан сора выпускникле Къарачай-Черкесияда Шимал клиса округну приходларына, приход миссионерлик джумуш этерге белюннюкдюле.

Просмотров: 3302

Поделиться

VK:39834