Нарсананы гимназиясында ОПК олимпиадада хорлагъанланы саугъаладыла

Юючнчю окъуу четвертни ахыр ыйыгъында Нарсананы Православ Свято-Никольский гимназиясында сохталаны арасында православ культураны Тамалларындан Бютеуэресей регионал этапында хорлагъанла бла ечлю орунланы алгъанланы саугъаладыла. Бу олимпиаданы 2006-чы джылдан бери Православ Свято-Тихонов гуманитар университет бардырады. Олимпиаданы программасы сабийлени фахмуларын ачыкъларгъа эмда аланы мындан ары профессионал халда айныулары бла тин-дин айныуларына джораланыбды. Гимназияны директору протоирей Знаменский Иоанн олимпиадагъа къошулгъанла бла анда хорлагъанланы алгъышлаб эмда дипломла бла саугъала да берди. Гимназиячыладан ючеулен Волобуев Данил( 7 класс), Синявская Полина ( 6 класс) эмда Гилка София ( 6 класс) къурау комитетни уллу финалгъа
эмда саугъалау адетге чакъырыуларын алдыла. Ол Москва шахарда ПСТГУ баш мекямында быйыл апрель айны 24 –де болуб етерикди.

Просмотров: 1572

Поделиться

VK:39834