Сохталаны ата-аналарына православ культураны Тамалларындан хапар айтдыла

Нарсанада шахар билим берген Управления бла Нарсана клиса округну арасында этилген келишимни тамалында Крестовоздвиженский клисаны диакону Лиманов Георгий 9-чу номерли школгъа барыб устазла бла сохтала бла тюбеб ушакъ этди. Православ динчи, кеслерини сабийлерине православ культураны Тамалларын сайлагъан ата-аналаны сорууларына джуабла берди.Православ динчи ата-аналагъа окъуу курсдан магъанасын ачыкълай къысха хапар айтды. Тюбешиуню келечилери мындан ары да байламлылыкъ тутуб турургъа деб келишдиле.

Просмотров: 2101

Поделиться

VK:39834