Пятигорск епархиядан Донбассха болушлукъ келди

Февраль айны аллында, джыл сайын да бардырылыучу «Рождественское тепло» акцияны къурамында Пятигорск епархияны приходларында джыйылгъан болушлукъ Луганскеге келгенди. Ол болушлукъну- Пятигорск епархияда «Маруха» деген джаш телю форумгъа къошулгъанла, Луганскеде къулакълары эшитмеген школ-интернатны сабийлери, Ирмино шахарда инвалид сабийле эмда Первомайск шахарда Николай Чудотворец клисаны христиан дин школуну сохталары алдыла. Джыйылгъан болушлукъ бютеу да 18 тонна болгъанды. Аны къурамында, макаронла, гардош, чеблеу джау, кегетле, гара бла тюз суула, къурулуш материалла, бачха ишлеге керекле, саутла эмда юс киймле бла аякъ кийимле эмда анфы кибик талай башха затла да бардыла. «Рождественское тепло» деген акция Пятигорск епархияда алтынчы кере бардырылады. Арт джыллада аладан болушлукъну Донецке бла Луганскени джамагъаты алгъанлай турады. Арт эки джылны Пятигорск епархияда баргъан «Маруха» деген православ
джаш телю форумгъа къошулгъанла да аладыла келген болушлукъну.

Просмотров: 2203

Поделиться

VK:39834