Православ динчиле приход консультация пособияла чачдыла

Быйыл февраль айны 5-де Лермонтов шахарда Сергий Радонежский шыйыхны клисасында Лермонтов благочинияны динчилерини джыйылыулары болуб етдю. Анга Лермонтов клиса округну приходларыны джуаблы динчиси протоирей Фаустов Константин башчылыкъ этди. Джыйылыуда джаш телю бла иш бардыргъан джуаблы динчини болушчусу Важничия Юлиана селешди. Ол аллыбызда Пятигорскед барлыкъ Сретенский форумдан, Лермонтов благочиниядан Брейн-рингге къошуллукъ командадан эмда благочинияны джаш теолюсюню арасында барлыкъ волейболдан боллукъ эришиуледен хапар айтды.
Православ динчиле «За нравственный подвиг учителя» деген бютеуклиса конкурсха къошулууну благочинияда православ балабакъны къурауну эмда ОПК-дан олимпиаданы регионал туруна къошулууну сюздюле эмда приходланы 2017-чи джыл ишлерини эсеблерин белгиледиле. Протоирей Фаустов Константин Москвада Халкълаарасы Рождество окъуулагъа къошулгъандан эмда приходлада клиса къуллукъчулагъа шатат катехизаторлагъа джораланнган пгиход консультация пособияны юсюнден хапар айтды. Православ динчилени бары да ол пособияны электрон халда копияларын алдыла. Андан сора православ динчиле 2017-чи джыл Архиерей соборну документлери бла да шагърей болдула. Джыйылгъанла, «О канонических аспектах церковного брака», деген документге артыкъ эс белдюле.

Просмотров: 2377

Поделиться

VK:39834