Православ динчи наркодиспансерни пациентлери бла тюбешди

Епархия бла Ставрополь край клника наркология диспансерни Пятигорскеде филиалы энтда байламлылыкъларын бардыргъанлай турадыла. Пятигорскеде Покров клисаны клириги иерей Калинин Евгений хар ыйыкъ сайын, бу медицина учрежденияда саулукъларын бакъдыргъанланы джакълагъанлай турады. Бу диспансерде «Неупиваемая Чаша» деген Пресвятой Богородицаны иконасыны сыйына аталгъан табын белме да барды. Хар джол сайын православ адетдеча зикир окъулады андан сора православ динчи мында джатханла бла ишлегенлеге саулукъ тилейди. Аны ызы бла бары да акт залда джыйылыб тюз халда ушакъ этедиле. Тюрлю-тюрлю темланы юсюнден селешедиле. Ала, Инджилден кюндюзгю юзюгю эмда Клиса да бютеу дунияда болгъан ишледиле. Арт тюбешиуню джангы кесаматда «О мытаре и фарисее» деген хапарны ангылау болду. Пациентлени бирини тилеги бла эндиги тюбешиуде православ динчи, Таганрогский Павел шыйыхны джашауундан хвапар айтырыкъды.

Просмотров: 1824

Поделиться

VK:39834