Ессентюкню автовокзалында инджилиб джашагъанлагъа ашатыб башлагъандыла

Быйыл январь айны 28-де Ессентюк шахарда хар джыл сайын да бардырылыучу «Забота о нуждающихся» деген ат бла суаблыкъ акция джангыдан ишлеб башлагъанды. Хар ыйыкъда бир ыйых кюн сайын шахарны автовокзалында исси ашарыкъ бриарге палатка къуруллукъду. Ала юйсюз-кюнсюз къалгъанла бла социал джакълыкълары болмагъанлагъа исси ашарыкъ ашатырыкъдыла. Ол акцияны мученица Елизавета шыйыхны атын джюрютген сестричествону дин эгечлери бла Ессентюкню благочиниясында «Наследие» деген православ джаш телю аралыкъны активистлери бардырадыла. «Акцияны башланырына аллы бла православ джаш телю хапарлагъан къагъытла джер-джерге джабышдырыб чыкъгъандыла. Биринчи кюн биз 30 адамгъа чакълы бирге ашатдыкъ. Келген адамла бек разы болуб исси хантдан аузлана эдиле. Келгенлени бири джюрек разылыгъын не бла билдирирге билмей Есенин бла Пушкинни назмуларын окъуду. Бу ишге джан аурутханла келиб не болшлукъ керекли боллугъун да соруб турадыла»,-деб хапар айтды джаш телю бла иш бардыргъан джуаблы динчини болушчусу Земцева Екатерина.

Просмотров: 2417

Поделиться

VK:39834