Дом для мамы деген кеси болушлукъ этгенлеге гардош бериб тебрегенди

«Дом для мамы» деген епархияны кризис аралыгъы Предгор районну табышлыкъ бла кюрешгенлеринден тоннадан аслам гардош алгъанды. Аны ол аралыкъда тургъан тиширыулагъа артыкъ да бек сабийлерин кеслери асырагъан эмда кеб сабийли аналагъа бериб тебрегендиле. Эм алгъы бурун бешден аслам сабий есдюрген аналагъа берилгенди гардош. Аллай юйдегиле бу аралыкъда отуздула. Гардошну сайларгъа аны юлеширге, Ессентюк шахарда экономика бла сервиз колледжни студентлери бла аралыкъны доброволецлери болушхандыла. Бу аралыкъгъа болушлукъ этгенлеге джюрек разылыгъыбызны билдиребиз!

Просмотров: 1939

Поделиться

VK:39834