Пятигорскеде православ джаш телюню экинчи спартакиадасы болуб етдю

Быйыл декабрь айны 9-да Пятигорск шахарны 30-чу номерли школунда экинчи кере болуб, Пятигорске бла Черкесск епархияны православ джаш телюсюню спартакиадасы барды, ары бютеу клиса округланы командалары къошулгъан эдиле. Сабийле кеслери кючлерин талай эришиуледе сынадыла. Ала кючлерин, хауа шкокдан атыуда, кесин тартханда эстафетада эмда башха затлада танытдыла. Бютеу командала да иг спорт джетишимле команда бирикмекликни юлгюсюн кергюздюле. Эришиулени эсеблери бла биринчи орунну Пятигорск благочинияны командасы алды. Экинчи оруннга да Нальчик округну командасы ие болду, ючюнчю орунга да Минераловод благочинияны командасы тыйыншлы болду. Епархияны Джаш телю белюмюню тамадасы иерей Яковенко Илия хорлагъанлагъа энчи дипломла эмда Саровский Серафим шыйыхны агъачдан этилген иконаларын берди.

Просмотров: 2150

Поделиться

VK:39834