Сокъурланы аралыгъында православ динчи Александр Невскийни юсюнден хапар айтды

Быйыл декабрь айны 6-да сокъурланы Бютеуэресей обществосуну республиканы белюмюню администрациясыны тилеги бла сокъурланы аралыгъында тургъанланы Черкесскеде Никольский клисаны клириги иерей Гурин Алексмандр бла тюбешиулери болуб етдю. Тюбешиуню темасын Александр Невский бийге атадыла. Православ динчи джыйылгъанлагъа ол шыйыхны юсюнден, аны дин джигитилигинден адеблилигинден мда аны шыйыхха нек санагъанларындан хапар айтды. Православ динчи дагъыда ол шыйыхны бусагъатда уллу магъанасы болгъанын чертди, ол джуукъгъа эмда Аллахха къуллукъ этиуню уллу юлгюсюдю.

Просмотров: 1203

Поделиться

VK:39834