Сохтала бла тюбешиу клисада болуб етдю

Минеральные Воды шахарда Раббийни Анасыны клисагъа Кирген байрамында Благовещенский клисада шахарда 111-чи номерли орта школну 4-чю классларыны сохталары бла тюбешиу болуб етдю. Сабийле байрамны тарихинден эмда хар православ адамгъа аны магъанасындан хапарлы болдула. Хар бир сабий да саугъагъа джау чыракъчыкъ алды, аны джандырыб байрам иконаны аллына салдыла. Клисагъа джюрюу сабийлени эмда устазланы арасында ашхы адет болуб бегигенди.

Просмотров: 2274

Поделиться

VK:39834