Православ динчи, сохталагъа православ клисаны юсюнден хапар айтды

Быйыл декабрь айны 4-де Пятигорскеде Спасс ара клисаны клриги иерей Великородный Димитрийни 2-чи номерли «Кораблик» деген балабакъны сабийлери бла кезюулю тебешиую болуб етдю. Анда Раббийни Анасыны клисагъа Кирген двунадесятый байрамыны юсюнден селешдиле. Андан сора да православ динчи праволав клисаны эмда аны ишленнгенинден хапар айтды. Сабийле бек эс белюб тынгылаб талай соруула да бердиле. Андан сора балабакъчыла байрамгъа салыннган суратны боядыла.

Просмотров: 2025

Поделиться

VK:39834