Епархияны делегациясы, социал къуллукъну юсю бла баргъан 7-чи Бютеуклиса съездден къайтды

Социал къуллукъну юсю бла 7-чи Бютеуклиса съезни биринчи пленар кенгешине Москва бла бютеу Эресейни Сыйлы Патриархы Кирилл башчылыкъ этди. Ол Москвада Къутхарыучу Масих Иссаны клисасыны кенгеш Залында болуб етдю. Анга, Эресейден эмда тыш кралладан социал джанына джораланнган епархиал белюмлени тамадалары , клиса социал проектлени башчылары, суаблыкъ ишле бла кюрешген дин эгечле, социал къуллукъчула эмда башхала, бютеулей 2 мингден аслам къошулгъан эди. Архиепископ Феофилактны разылыгъы бла Пятигорске бла Черкесск епархидан делегация болуб , клиса суаблыкъ ишле бла социал къуллукъ белюмню тамадасы протоирей Еланцев Сергий, сестричествону динчилери протоирей Стацюк Алексей бла иерей Видяпин Александр, Лука Крымский шыйыхны сыйына аталгъан пятигорске сестричествону тамадасы Климова Галина, бийче Елизавета шыйыхны сыйына аталгъан ессентюк сестричествону тамадасы бла саулукъларында къыяулары болгъан сабийле бла джаш адамлагъа болушлукъ этген «Солнечный городок» деген аралыкъны тамадасы Земцева Екатерина, «Дом для мамы» деген аралыкъны тамадасы Рубец Лариса, Пятигорскеде Юч Шыйыхны сыйына аталгъан клисаны социал къуллукъ белюмюню тамадасыны болушчусу Яроцкий Артемий баргъан эдиле. «Солнечный городок» деген епархия Аралыкъны тамадасы Земцева Екатерина, инвалидле бла ишлеген секцияны спикери болду. Екатерина джыйылгъанлагъа, Аралфыкъ къалай къуралыб башлагъанындан, аны джолунда къаллай къыйынлашыула тюбегенинден толу хапар айтхан эди. Андагъыла артыкъ да бек, джаш телюню инвалидле бла ишлерге юретген курслагъа уллу эс белдюле. «Солнечный городок» деген аралыкъны къауум заты, Москва Патриархияны суаблыкъ социал къуллукъ джаны бла Синод белюмю чыгъаргъан «Особый человек в храме» деген методика пособиягъа киргенди. Форумда, инвалидлеге болушлукъ этиу, аналыкъны джакълау, абортлагъа къаршчлыкъ этиу, кеб сабийли юйдегилеге болушлукъ этиу дегенча сорууланы да сюздюле. Съезни келечилери мекям ышыкъсыз къалгъанлагъа эмда ичгиге башха затлагъа бой салгъанлагъа болушлукъ этиу джаны бла иш сынамларындан бир-бирине юлюш этдиле. Форумну тамалында келген делегатла суаблыкъгъа джораланнган Марфо-Мариинский монастырда Дин къуллукъгъа къошулдула. Аны социал къуллукъ джаны бла Синод белюмню тамадасы Орехово- Зуевону епископу Пантелеймон бардыргъан эди. 
Бюгюнлюкде Орус Православ Клисада 4000 аслам социал учреждения бла проект барды. Аланы чинде суаблыкъ этиген сестричествола 400 асламдыла, сылтаулу тиширыула бла сабийлери болгъан алагъа деб 52 приют барды, гуманитар болшулукъ этген 100 аслам аралыкъ барды, инвалидлеге болшлукъ этген 400 аслам проект, мекям ышыкъсыз къалгъанлагъа 95 приют барды. Ичгиге башха аман затлагъа бой салгъанлагъа эмда аланы джуукъларына 500-ден аслам православ организация болушлукъ этеди.

Просмотров: 2100

Поделиться

VK:39834