Епархиал дин-катехизация курслагъа адамланы чакъырадыла

Орус Православ Клисаны Пятигорске бла Черкесск епархиясы быйыл окъуу джылда кезюулю епархиал дин-катехизациягъа курслагъа тынгыларгъа излегенлени чакъырады. Курслада окъутуугъа, тюз адамла ангыларча джарашдырылыб семинария дараджалы программа салыннганды. Предметлени арасында Катехизис, Джангы бла Эски Кесаматланы Сыйлы Китабы Литургика, Бютеуклиса тарих, Орус Православ Клисаны Тарихи, Патрология,Сектоведения деген дерсле боллукъдула. Окъуу болджал юч джылды. Аны тауусхандан сора, клиса тамадагъа дин билим бериу джаны бла болушчу болургъа, башха приход къуллукъланы баджарыргъа эрикнлик берген свидетельство бериледи. Дин билимлерин есдюрюрге излегенни барын да чакъырадыла. Толу хапар излеген 8-9620166304 телефон бла неда ; e-mail: parafia@list.ru. деген адрес бла
билирге боллукъду. Курсланы тамадасы протоирей Олегди.

Просмотров: 3348

Поделиться

VK:39834