Приходну джайгъы лагерини биринчи сменасы бошалды

Быйыл июль айны 13-де Прохладный шахарда Никольский клисасыны христиан дин школеу сохталарына, бир ыйыкъны баргъан приход лагерни биринчи сменасы бошалды. Сабийле ол ыйыкъны бек заукълу, хайырлы етдюрдюле. Петр бла Павел абустолланы байрамында бары да бирге Масих Иссаны эсге тюшюрген Адетни этдиле. Къабарты- Малкъарны ара шахары Нальчикге джолоучулукъ къурадыла, Магдаллы Мария шыйыхны клисасында да болдула. Православ динчи Осипов Константин сабийлеге экскурсия жтиб, клисадан аны дин сыйларындан эмда музейинден хапар айтды. Андан сора джаш джолоучула аттракционланы паркы боа зоопаркга да бардыла. Сабийле заманларыны асламысын таза хауада оюнла ойнай ашырдыла, устазлары бла шахарны тарихли джерлерине да айландыла, мультфильмлеге да къарадыла. Алагъа деб, клисаны православ динчилери бла сейир тюбешиуле да къурадыла, творчество эмда сурат салыу дерсле да болдула. Солуу кюнлени башланнган замандача дуа окъуб тамамладыла.

Просмотров: 2189

Поделиться

VK:39834