Быйыл май айны 22-де Николай Чудотворец шыйыхны дин сыйларын Мир Ликийскийден Баргъа келтирилген кюнюню байрамында, Пятигорске бла Черкесскени архиепископу Феофилакт,  Москвада Къутхарыучу Масихни Клисасында Дин къуллукъ бардыргъан Москва бла бютеу Эресейни Сыйлы Патриархы Кириллге дин къуллукъ болушлукъ этди. Ара клисада Мир Ликийскийни архиепископу Николай Чудотворец шыйыхны елюгюню сюеклери сакъланнган кюбюрчек турады, аны ал кюнюнде Бариден Москвагъа келтиргендиле. Аны Сыйлылыгъына дин къуллукъ болушлукъну: Крутицкий бла Коломнаны митрополити Ювеналий, Москва Патриархияны ишлерин управляющийи Санкт-Петербург бла Ладоганы митрополити Варсонофий, клисаны тыш байламлылыкъларыны хакъындан Белюмню тамадасы Волокаламскени митрополити Иларион, (Гюрджю Православ Клисадан) митрополит Некресский Сергий, Феодосия бла Крчни митрополити Платон, Самара бла Тольяттини митрополити Сергий, Ярославль бла Ростовну митрополити Пантелеймон, Тула бла Ефремовну митрополити Алексий, Тверь бла Кашинни митрополити Виктор, Курск бла Рыльскийни митрополити Герман, Белгород бла Староосколну митрополити Иоанн,Синодну миссионерлик белюмюню тамадасы Екатеринбург бла Верхоутскени митрополити Кирилл, Иваново-Вознесенский блаВичуганы митрополити Иосиф, Брянске бла Севскени митрополити Александр,Тамбов бла Рассказовскийни митрополити Феодосий, Ставрополь бла Невинномыскени митрополити Кирилл, къазакъла бла байламлылыкъ джюрютген Синод белюмню тамадасы Саранске бла Мордовияны митрополити Зиновий, Барнаул бла Алтайны митрополити Сергий,Смоленске бла Дорогобужаны митрополити Исидор, Чита бла Петровск-Забайкальскени митрополити Димитрий эмда Орус Православ Клисаны иерархлары бла динчилери да этдиле . Клисада, Эресейде Римни Папасыны таймаздан дипломат келечиси архиепископ Челестино Мильоре, итальян делегацияны келечилери, архиепископ Бари-Битонто монсеньор Франческо Какуччи, Бариде Николай шыйыхны базиликасыны тамадасы Чиро Капотосто бабас, губернатор Апулли Микеле Эмилиано, Барини мэри Антонио де Каро эмда башхала да бар эдиле. Дин къуллукъда, И.Б. Толкачевну башчылыгъы бла Къутхарыучу Масихни Клисасыны Патриархлы хору джырлады. Дин къуллукъну прямой эфирде «Союз» кналда кергюзгендиле. Ектения дуадан сора Сыйлы Патриарх Украинагъа мамырлыкъ келсин деб тилек этди. Причастияны аллы бла Солнечногорскени архиепископу Сергий, Орус Православ Клисаны джерине Мир Ликийскийни архиепископу Николай Чудотворецни дин сыйлары келтирилген бла байламлы Патриархны ийген сезюн окъуду. Литургияны аягъында Сыйлы Патриарх Кирилл, Николай шыйыхны дин сыйлары сакъланнган кюбюрчекни аллында махтау дуа окъуду. Андан сора Москва бла бютеу Эресейни Сыйлы Патриархы Кирилл клисагъа келген джамагъатха ауаз берди.

Опубликовано в Къарачай-малкъар

Быйыл май айны 21-де Пятигорске бла Черкесскени архиепископу Феофилактны разылыгъы бла, Минераловод клиса округну приходларыны джуаблы динчиси протоирей Панасенко Алексей, Орбельяновка элде Пантелеймон шыйыхны клисасыны тамадасы иерей Дьяченко Сергийни 55 джыл толгъан юбилейи бла алгъышлады. Анга Владыка Архиерейли грамота джоралагъанды. Аны къуанч халда клисада кечеги дин къуллукъ кезюуюнде талай джамагъат да джыйылб тургъанлай берген эдиле.

Опубликовано в Адыгэбзэ

Быйыл май айны 21-де Пасхадан 6-чы Ыйыкъда, инджилчи абустол Иоанн Богословну эсгериу кюнде, Пятигорске бла Черкесскени архиепископу Феофилакт, Орус Православ Клисаны архипастырлары бла бирге Къазан кремлни Благовещенский клисасында Дин къуллукъ бардырды. Ол кюн Къазан бла Татарстанны митрополити Феофан кесини 70 джыллыкъ юбилейин белгилеген эди. Байрамгъа джораланнган дин къуллукъгъа башчылыкъны: Москва патриархияны ишлерин бардыргъан Санкт-Петербург бла Ладоганы митрополити Варсонофий, Къазан бла Татарстанны митрополити Феофан, Саранске бла Мордовияны митрополити Зиновий, ОрУС Православ Клисаны окъуу Комитетини председатели архиепископ Верейский Евгений, Калининград бла Балтияны архиепископу Серафим, Ленский бла Якъутну архиепископу Роман, Альметьевский бла Бугульманы епископу Мефодий, Магнетогорске бла Верхнеуральскийни епископу Иннокентий, Чистопольске бла Нижнекамскени епископу Пармен этдиле. Сыйлы владыкалагъа дин къуллукъ болушлукъну: Москва Патриархияны ишин бардыргъанны орунбасары архимандрит (Тутунов) Савва, Къазан дин семинарияны биринчи проректору игумен (Моисеев) Евфимий эмда Татарстан митрополияда клиса округланы джуаблы динчилери бла монастырла бла клисаланы тамадаларыда этген эдиле. Литургияда, Эресейни Президентини Ара федерал округда толу эркинликли келечиси А.Д.Беглов, Эресейни финанс министирини орунбасарыА.Ю. Иванов, Ставрополь крайны Правительствосуну председатели А.Ю Мурга эм башха официал адамла да табын этген эдиле. Ектения дуада, бюгюн сау-эсен болгъан Татар митрополияны башчысына да алгъыш этдиле. Дин къуллукъда джырланы Рогов Денис башчылыкъ этген Къазан митрополияны архиерейли хору джырлады. Литургия бошалгъандан сора митрополит Варсонофий, митрополит Феофанны 70 джыллыгъы бла ийген Москва бла бютеу Эресейни Сыйлы Патриархы Кириллни алгъышлауун окъуб Аны Сыйлылыгъына, Москва бла Коломнаны митрополити Иннокентий шыйыхны 1-чи дараджалы орденин берди. Эресейни Президентини Ара федерал округда толу эркинликли келечиси А.Д.Беглов владыка Феофаннга, тарих бла дин хазнадан Эресейни Президентини ышыгъында иш къауумдан кюмюш майдал берди.Кесини джанындан да митрополит Феофан, Эресейни Президенти В.В.Путин бла къралны башчысыны Администрациясына джюрек разылыгъын билдирди. Пятигорске бла Черкесскени архиепископу Феофилакт юбилейин белгилегенни алгъышлаб былай айтды: « Сыйлы Кавказны, тиллери,динлери, миллетлери да башха, Сизни унутмай эсде тутхан джамагъатыны атындан туугъан кюнюгюз бла алгъышлайма. Кесими паствам бла бирге Джаратхан Раббийден саулукъ тилейме. Багъалы Владыка Сизге джюрек тынчлыкъ, саулукъ бла терен ийман теджейме! Кавказны джеринде этген ашхы ишлеригиз ючюн эмда мени кесиме дин аталыкъ этгенигиз ючюн Сизге уллу Сау болугъуз деб айтама!» Аны сыйлылыгъына кесини алгъыш сезюн Пятигорск епархияны Ессентюк шахарында Свято-Георгий тиширыу монастырны тамадасы игумения (Шурыгина) Варвара да айтхан эди. Андан сора байрамгъа джоралаб, Къазан шахарда Серафим Саровский шыйыхны приходуну «Распев» деген сабий хор коллективи джырлады. Митрополит Феофан да бери келиб джылы алгъыш этгенлеге кесини джюрек разылыгъын билдирди.Клисаны аллында арбаздаб митрополитни православ джаш телю къауум да алгъышлагъан эди. 

Опубликовано в Къарачай-малкъар

22 мая 2017 года, в день празднования перенесения мощей святителя Николая Чудотворца из Мир Ликийских в Бар, архиепископ Пятигорский и Черкесский Феофилакт сослужил Святейшему Патриарху Московскому и всея Руси Кириллу, который совершил Божественную литургию в Храме Христа Спасителя г. Москвы. В кафедральном соборе пребывает ковчег с частью честных мощей святителя и чудотворца Николая, архиепископа Мир Ликийских, доставленный накануне из Бари в Москву.

Его Святейшеству также сослужили: митрополит Крутицкий и Коломенский Ювеналий; митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий, управляющий делами Московской Патриархии; митрополит Волоколамский Иларион, председатель Отдела внешних церковных связей; митрополит Некресский Сергий (Грузинская Православная Церковь); митрополит Феодосийский и Керченский Платон; митрополит Самарский и Тольяттинский Сергий; митрополит Ярославский и Ростовский Пантелеимон; митрополит Тульский и Ефремовский Алексий; митрополит Тверской и Кашинский Виктор; митрополит Курский и Рыльский Герман; митрополит Белгородский и Старооскольский Иоанн, председатель Синодального миссионерского отдела; митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл; митрополит Иваново-Вознесенский и Вичугский Иосиф; митрополит Брянский и Севский Александр; митрополит Тамбовский и Рассказовский Феодосий; митрополит Ставропольский и Невинномысский Кирилл, председатель Синодального комитета по взаимодействию с казачеством; митрополит Саранский и Мордовский Зиновий; митрополит Барнаульский и Алтайский Сергий; митрополит Смоленский и Дорогобужский Исидор; митрополит Читинский и Петровск-Забайкальский Димитрий; собор иерархов и духовенства Русской Православной Церкви.

В храме присутствовали: Апостольский нунций в Российской Федерации архиепископ Челестино Мильоре, члены итальянской делегации архиепископ Бари-Битонто монсеньор Франческо Какуччи, настоятель базилики святителя Николая в Бари священник Чиро Капотосто, губернатор Апулии Микеле Эмилиано, мэр города Бари Антонио де Каро и др.

Богослужебные песнопения прозвучали в исполнении Патриаршего хора Храма Христа Спасителя под управлением И.Б. Толкачева.

Божественная литургия транслировалась в прямом эфире телеканала «Союз».

После сугубой ектении Святейший Патриарх Кирилл вознес молитву о мире на Украине.

Перед причастием архиепископ Солнечногорский Сергий огласил Патриаршее обращение по случаю принесения в пределы Русской Православной Церкви мощей святителя и чудотворца Николая, архиепископа Мир Ликийских.

По завершении Литургии Святейший Патриарх Кирилл совершил праздничное славление и молитву пред ковчегом с частью мощей святителя Николая.

Затем Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл обратился к собравшимся в храме с Первосвятительским словом.

Источник: официальный сайт Русской Православной Церкви

Опубликовано в Новости

21 мая 2017, по благословению архиепископа Пятигорского и Черкесского Феофилакта, благочинный приходов Минераловодского церковного округа протоиерей Алексей Панасенко поздравил настоятеля храма святого великомученика и целителя Пантелеимона села Орбельяновка иерея Сергия Дьяченко с наступающим юбилеем - 55-летием со дня рождения.

В ознаменование этого события Владыка наградил юбиляра Архиерейской грамотой, которая была торжественно вручена во время вечернего богослужения в храме при стечении прихожан и духовных чад батюшки.

Опубликовано в Новости

21 мая 2017, в Неделю 6-ю по Пасхе, о слепом, в день памяти апостола и евангелиста Иоанна Богослова, архиепископ Пятигорский и Черкесский Феофилакт, в сонме архипастырей Русской Православной Церкви, совершил Божественную литургию в Благовещенском соборе Казанского кремля. В этот день митрополит Казанский и Татарстанский Феофан отпраздновал 70-летие со дня рождения.

Праздничное богослужение возглавили: митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий, управляющий делами Московской Патриархии; митрополит Казанский и Татарстанский Феофан; митрополит Саранский и Мордовский Зиновий; архиепископ Верейский Евгений, председатель Учебного комитета Русской Православной Церкви;  архиепископ Калининградский и Балтийский Серафим; архиепископ Якутский и Ленский Роман; епископ Альметьевский и Бугульминский Мефодий; епископ Магнитогорский и Верхнеуральский Иннокентий; епископ Чистопольский и Нижнекамский Пармен.

Преосвященным владыкам сослужили: архимандрит Савва (Тутунов), заместитель управляющего делами Московской Патриархии; игумен Евфимий (Моисеев), первый проректор Казанской духовной семинарии; благочинные церковных округов, настоятели храмов и монастырей Татарстанской митрополии.

За Литургией молились полномочный представитель Президента Российской Федерации в Центральном федеральном округе А.Д. Беглов, заместитель министра финансов Российской Федерации А.Ю. Иванов, заместитель председателя Правительства Ставропольского края А.Ю. Мурга и другие официальные лица.

На сугубой ектении были возглашены молитвенные прошения о ныне чествуемом главе Татарстанской митрополии. Песнопения за богослужением исполнил архиерейский хор Казанской епархии под управлением Дениса Рогова.

По завершении Литургии митрополит Варсонофий огласил поздравительный адрес Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла митрополиту Феофану в связи с 70-летием со дня рождения и вручил Его Высокопреосвященству орден святителя Иннокентия, митрополита Московского и Коломенского, I степени.

Полномочный представитель Президента РФ в ЦФО А.Д. Беглов вручил владыке Феофану серебряную медаль от рабочей группы при Президенте РФ по историческому и духовному наследию. Митрополит Феофан в свою очередь поблагодарил Президента Российской Федерации В.В. Путина и Администрацию руководителя государства. 

Архиепископ Пятигорский и Черкесский Феофилакт, поздравляя юбиляра, сказал:"Примите от жителей Благословенного Кавказа, от людей разных национальностей и традиций, с теплотой Вас помнящих, поздравление со знаменательной датой Вашего рождения! Вместе со своей паствой молюсь виновнику всех благ Христу Воскресшему о Ваших, дорогой Владыка, душевной тишине, сердечной горячности в вере и телесном здравии! Спасибо Вам за многое доброе, что Вы сделали на земле Кавказа и духовное отцовство, подаренное Вами лично мне!" 

Со словами поздравления к Его Высокопреосвященству обратилась настоятельница Свято-Георгиевского женского монастыря города Ессентуки (Пятигорская епархия) игумения Варвара (Шурыгина).

Затем с праздничными песнопениями выступил детский хоровой коллектив «Распев» прихода преподобного Серафима Саровского города Казани. Митрополит Феофан поблагодарил всех за поздравления и добрые пожелания. На площади перед собором владыку митрополита также поздравила православная молодежь.

Источник: сайт Татарстанской митрополии

Опубликовано в Новости

Быйыл май айны 14-де Пасхадан сора 5-чи самариялы ыйыкъда , Пятигорске бла Черкесскени архиепископу Феофилакт, Спасс ара клисада Дин къуллукъ бардырды. Архиерейге дин къуллукъ болушлукъну клисаны клириклери этдиле. Дин джырланы Куба Анна башчылыкъ этген архиерейли хор джырлады. Ектения дуадан сора Архипастырь, Украина бла Джуукъдагъы Кюнчыгъыш джанында къазауатла тохтасынла деб тилек этди. Дин къуллукъ бошалгъандан сора, Владыканы башчылыгъы бла къараучула, епархияны джаш телю аралыгъына бардыла анда «Преображайся изнутри» театр постановканы премьерасы болду. Аны автору бла режиссеру- постановщик Соцкая Кристианады.

Опубликовано в Къарачай-малкъар

2017 гъэм накъыгъэм и 14-м, IутIыжым и етхуанэ тхьэмахуэм, Псыхуабэ, Черкесск щIыналъэхэм я щихънагъ нэхъыщхьэ Феофилакт тхьэлъэIу литургие щригъэкIуэкIащ Спасскэ кафедральнэ члисэ зэхуэхьэсам. Щоджэн нэхъыщхьэм къулыкъур драгъэкIуэкIащ члисэ зэхуэхьэсам и клирикхэм. ТхьэлъэIу уэрэдхэр жиIащ щоджэн нэхъыщхьэм и хор Кубэ Аннэ зэригъакIуэм. Ектении нэужьым Пастыр нэхъыщхьэр Тхьэ елъэIуащ Украинэмрэ КъуэкIыпIэ Гъунэгъумрэ мамырыгъэ щыIэн папщIэ. ТхьэлъэIу нэужьым, театреплъхэр, щихънагъ нэхъыщхьэм я гъусэу, епархием и щIалэгъуалэ центрым кIуащ. Абы щагъэлъэгъуащ «Преобразуйся изнутри» спектаклыр. Ар зытхари и режиссерри Соцкая Кристинэщ.

Опубликовано в Адыгэбзэ

2017 гъэм накъыгъэм и 3-м, Аущ, Кавказскрэ Черноморскрэ я щихънагъ Брянчанинов Игнатий и къулыкъум зэрыпагъэувэрэ илъэси 150-рэ щрикъум ирихьэлIэу, Псыхуабэ, Черкесск щIыналъэхэм я щихънагъ нэхъыщхьэ Феофилакт щоджэнхэм я гъусэу, хэтащ Ставрополь и Казанскэ кафедральнэ члисэ зэхуэхьэсам щекIуэкIа тхьэлъэIу литургием. Ар иригъэкIуэкIащ Ставропольскрэ Невинномыскрэ я митрополит Кирилл. ТхьэлъэIум хэтащ: Зихнскрэ Неврокопийскрэ я митрополит Иерофей (Элладскэ Чристэн Члисэ), Элистинскрэ Калмыцкрэ я щихънагъ нэхъыщхьэ Юстиниан, Георгиевскрэ Прасковейскрэ я щихънагъ Гедеон, Магнитогорскрэ Верхнеуральскрэ я щихънагъ Иннокентий, Владикавказскрэ Аланскрэ я щихънагъ Леонид, Ставрополь и духовнэ семинарием и егъэджакIуэхэр. ТхьэлъэIум хэтхэм я щхьэр хуагъэщхъын папщIэ лъапIэныгъэхэр къыщIахащ, иджыблагъэ Зихнскрэ Неврокопийскрэ я митрополит Иерофей Ставрополь иша Аущ Иоанн и къарум щыщ Iыхьэхэр зэрылъ ковчегыр, Тхьэм и Анэм телъыджэ къэзыгъэхъу и Зихнскэ тхьэнапэр. Зэхыхьэм хэтхэр Тхьэ елъэIуащ Аущ Игнатий и къулыкъум зэрыпагъэувэрэ илъэси 150-рэ зэрырикъум и щIыхькIэ. ТхьэлъэIу уэрэдхэр жиIащ Ставрополь митрополием и хорым. Литургие нэужьым пастыр нэхъыщхьэм и псалъэкIэ къызэхуэсахэм захуигъэзащ Ставропольскрэ Невинномыскрэ я митрополит Кирилл, Зихнскрэ Неврокопийскрэ я митрополит Иерофий, Псыхуабэ, Черкесск щIыналъэхэм я щихънагъ нэхъыщхьэ Феофилакт. ИужькIэ щихънагъ нэхъыщхьэ Феофилактрэ щихънагъ Леонидрэ Ставропольск, Невинномыск епархиехэм къабгъэдэкIыу къыхуагъэфэщащ «Ставроль Жор» медалхэр. А махуэм щихънагъ нэхъыщхьэ Феофилакт хэтащ Ставрополь митрополием и Щоджэн нэхъыщхьэм и советым и зэIущIэм. Абы хыхьэу щоджэн нэхъыщхьэхэр тепсэлъыхьащ зыхуэкIуэ зэман гъунэгъум зэдагъэзэщIэну Iуэхугъуэхэм, къыкIэлъыкIуэ я зэхуэсыр щрагъэкIуэкIынури яубзыхуащ. «Урыс Чристэн Члисэм и Митрополиехэм я Положенэ» хабзэм тету, Щоджэн нэхъыщхьэхэм я советыр хуей щыхъукIэ зэхуос, епархие псоми я щоджэн нэхъыщхьэхэр, Советым и секретарыр хыхьэу, ауэ илъэсым тIо нэхърэ мынэхъыбэрэ.

Опубликовано в Адыгэбзэ

14 мая 2017 года, в неделю 5-ю по Пасхе, о самаряныне, архиепископ Пятигорский и Черкесский Феофилакт совершил Божественную литургию в Спасском кафедральном соборе. Архиерею сослужили клирики собора. Богослужебные песнопения исполнил архиерейский хор под управлением Анны Куба. По окончании сугубой ектении Архипастырь вознёс молитву о мире на Украине и Ближнем Востоке. Также Архиерей обратился к верующим с проповедью

После окончания богослужения, зрители во главе с Владыкой, посетили молодежный центр епархии, где состоялась премьера театральной постановки "Преображайся изнутри". Автор и режиссер - постановщик Кристина Соцкая.

Опубликовано в Новости