Пятница, 19 Май 2017 07:34

Архитектура къурулуш белюм, епархияны приходларында этиллик ишлени планларына къарады.

Автор 
Прочитано 24 раз
 

Быйылны ичинде биринчи кере Пятигорске бла Черкесск епархияны Архитектура-къурулуш комиссиясыны джыйылыуу болуб етдю. Анга белюмню тамадасы протоирей Бондарчук Андрей, баш архитектор Чечин Олег эмда благочинияны клиса округларыны къурулуш джаны бла джуаблы болушчулары да къошулгъан эдиле.Кесини сезюнде белюмню тамадасы быйыл этиллик ишлени планларындан хапар айтды. Джыйылыуну эсеби бла джыл сайын да бардырылыгъан «Летопись Благославенного Кавказа» деген фотоконкурсну темаларын сайладыла. Клиса округланы джуаблы динчилерини болушчулары, епархияны джеринде элли джылдан аслам болгъан клисаланы реестирин да кергюздю. Эндиги джолда берилген информацияланы катологгъа салыргъа эмда тинтирге оноу этгендиле. Бу ишни баш нюзюрю, бу сейирлик магъаналы объетлени айбатлыкъларын сакълау бла техника дараджаларын кереклисича тутаргъады. Аны тышында да джуаблы динчилени болушчулары 2017-чи джылда епархияны приходларында этиллик къурулуш-ремонт ишлерини таблицасын теджегендиле. Белюмню комиссиясы епархияны приходларына иш поездкала этиб ,этилген ишлеге къараб чыгъаргъа быйылны экинчи бла ючюнчю кварталларында айланыб чыгъаргъа мурат этедиле.

Авторизуйтесь, чтобы получить возможность оставлять комментарии