Пятница, 19 Май 2017 07:32

Черкесск шахарны гимназиячылары Эресейни флотуну тариха бла шагърей болдула.

Автор 
Прочитано 19 раз
 

Быйыл май айны 16-да Свято-Сергий гимназияны биринчи класыны сохталырыда тегерекдиги дунияны дерсин устаз Салащенко Татьяна бла бирге, класыны куратолру- Эресейни МЧС-ни Къарачай-Черкесияда белюмюню гитче къайыкъладан баш къарал инспектору Денисенко Виктор бардырды. Дерсни кезюуюнде сабийле, « Кемелени нек ишлейдиле?» деген соруугъа джуаб бердиле. Гимназиячылагъа кемелени биринчи ишлениб башланнганларыны тарихинден эмда кемени хар несинден бла бизни къралны аскер кючлеринде къаллай кемеле сирелгенлеринден хапар айтдыла. Сабийле оюнда алгъан билимлерин бегитдиле аны тышында да къутхарыучу кемеледни юсюнден материалны къайтардыла эмда кеслерини кеме къурулушчула этиб да сынадыла. Гимназиячыла къагъытдан кемечикле этиб алагъа атла атагъан эдиле.

Авторизуйтесь, чтобы получить возможность оставлять комментарии