Вторник, 16 Май 2017 11:10

Пятигорскени сохталары Игнатий шыйыхны ызы бла бардыла.

Автор 
Прочитано 23 раз
 

Пятигорскеде краеведческий музейни къуллукъчулары, (Брянчанинов) Игнатий шыйыхны 150 джыллыгъына атаб, саейирлик конкурс-джолоучулукъ къурагъандыла. Бу проектге Православ Пятигорьяны христиан дин школларыны устазлары бла сохталары чакъырылгъандыла. Экскурсияны аллы бла музейни илму белюмюню тамадасы Семендяев Михаил, 1858-чи джы август айны 23-де Пятигорскени Скорбященский клисасында Дин къуллукъдан сора, Кавказ бла Черноморну епископу (Брянчанинов) Игнатий «провал» келге нюр салгъан адетни эте къачлы джюрюш этгенинден, тарих справка берди. Бу маршрутну бусагъатды келечилери, узакъ 1858-чи джылдача маршрут бла барлыкъдыла. Джолоучулукъну Пятигорскеде гара суу ичген галереядан башладыла. Ол Скорбященский клисаны орнундва ишленнгенди, кесиди Пятигорскеде биринчи ишленнген клиса болгъанды, анда император Николай 1-чи бла поэт Лермонтов Михаил тилекле этгендиле. Андан сора экскурсия Киров проспект бла ( 1913-чю джылгъа дери Царская орам) Гюллезийни, ( алгъын Елизавета атлы ванналы суула аты болгъан) Николай бла Академический Галереяны къаты бла ерге атландыла. Джолда бара экскурснтлагъа Пятигорскени архитектура эсгертмелери болгъан эски мекямладан хапар айта бара эдиле. Провалгъа джетгенден сора Семендяев Михаил, джерни тюбюнде келню къуралгъанындан эмда анга 1858-чи джыл август айны 23-де нюр салыннганындан хапар айтды. Анга, къачлы джюрюш бла Провалгъа келтириб дорбун ичинде салыннган Раббийни Анасыны «Всех Скорбящих Радосте» деген иконасы шагъатлыкъ этгенди. Андан сора аны орнуна ары Саулукъ багъыучу Пантелеймон Шыйыхны иконасын салгъандыла. Эсге салсакъ, 2012-чи джылдан башлаб, къачлы джюрюш бла Провал суугъа нюр салгъан адетни унутулб тургъан джеринден Пятигорске бла Черкесскени архиепископу Феофилактны башламчылыгъы бла джангыдан башлагъандыла. Быйыл къачлы джюрюш бла Провалгъа барыу июн айны 3-де боллукъду. Ол кюн орта сагъат 12-де башланныкъды.

Авторизуйтесь, чтобы получить возможность оставлять комментарии