Среда, 15 Март 2017 14:30

Пятигорскеде миллет православ китабхана къурарыкъдыла.

Автор 
Прочитано 30 раз
 

Быйыл март айны 14-де православ китабны Кюнюнде, Пятигорске бла Черкесскени архиепископу Феофилакт, Пятигорскеде шахар бла школ китабханаланы тамадалары бла тюбешди. Олтуруб чай иче ушакъдаШКФО-ну ара шахарларыны китабхана сообществоларыны 50 келечиси бла Пятигорск клиса округну джуаблы динчиси протоирей Дубинский Борис эмда епархияны дин катехизация курсларыны тамадасы протоирей Симанович Олег тюбедишдиле. Тюбешиуню темасын приходла бла китабханаланы арасында байламлылыкъгъа атадыла. Владыканы теджеую бла Пятигорскеде миллет православ китабхана ачыллыкъды- анада хар ким Православия киттабланы эркин ауушдуруб окъуругъа алыргъа боллукъдула. Хар ким да алыб окъурча фондлада китбханаланы филиаллары да ачыллыкъдыла. Аны тышында да Пятигорск епархияны келечилери, китабханалада баргъан орус тил бла литературагъа аталгъан тюбешиулеге къошулгъанлай турлукъдула. Архиерей, джазыучу Губин Андрейни къойгъан хазнасын кенг белгили этиуден ишни юсюнден да айтды.Китабханачыла да , епархия джыл сайын да Губиннге аталгъан окъууланы тамалында бардыргъан литература конкурсха къошулургъа разылыкъларын билдирдиле. Ушакъны тюз оюмлашыу халда бардырдыла. Архипастырь талай магъаналы соруулагъа да джуабла берди. Китабханаланы епархия бла байламлы этер джанындан координатор да белгиленди. Анга протоирей Симанович Олегни бегитдиле. Тюбешиуню Архиерейни атындан саугъала бериу бла тамамладыла. Хар китабханагъа 11 изданиядан къуралгъан православ литкратураны джыйымы эмда «Благославенный Кавказ» деген журналгъа бир джылгъа джазырылгъан сертификат аны тышында да Сыйлы Инджилден онушар экземпляр бердиле.

Авторизуйтесь, чтобы получить возможность оставлять комментарии