Пятница, 17 Февраль 2017 06:10

Епархияны приходларында елген афганчылагъа дуа этдиле.

Автор 
Прочитано 87 раз
 

Быйыл февраль айны 15-де Нальчик клиса округну приходларыны джуаблы динчиси протоирей Бобылев Валентин, Афганистанда эмда Ата Джуртларыны тышында къаугъала елген аскерчилеге джаназы дуа окъуду. «Афганистанда елген интернационалист-аскерчилеге» деген эсгертмени къатында (нальчикде. Ореховая рощада), Къабарты-Малкъарны "Союз ветеранов Афганистана, локальных войн и военных конфликтов" деген джамагъат организациясы шахарны администрациясыны болушлугъу бла Афганистандан Совет аскерчилени чыкъгъанларына 28 джыл толгъанына джоралаб митинг бардырды. Митингге Къабарты-Малкъардан Афган къазауатда болгъанла, «Ветеран» регионал организацияны членлери Бютеуэресей Афганистанда сакъатлыкъ табхан бла аскерде травма табханланы «Инвалиды войны» деген организациясы эмда Чечен республика бла Астрахан областдан Къабарты-Малкъардан тенглери бла бирге интернационалист аскерчилени эсгертмесине гокга хансла келген эдиле. Къабарты-Малкъарда бусагъатда Афганистанда къазауат этгенледен 1347 адам джашайды, анда къазауатда 54 адам елгенди. 300 –ге джууукъ кечирек ауушханды, 300-ге джуукъ –инвалид болгъандыла. Аланы лджюзден асламысы баш къарал саугъалагъа да ие болгъандыла. Ол кюн огъунакъ 28 джыллыкъгъа аталгъан митинг Нарсанада «Воинская слава» деген мемориал комплексде бардыорылгъанды. Курорт- шахарны администрациясы чакъыргъан бла бу мероприятиягъа Никольский клисаны клириги иерей Поддубный Михаил да къошулгъан эди. Ары дагъыда шахарны Башчысыны биринчи орунбасары Никитенко Сергей, шахар Думаны депутаты Каймин Григорий, Ветеранланы Шахар Советини председатели Заскевич Григорий ,«Совет ветеранов боевых действий» деген шахар джамагъат организацияны председателини орунбасары Эрикгенланы Хазрет, Афган къазауатда болгъанла эмда джамагъат организацияланы келечилери къошулгъан эдиле. Нарсана шахарны Башчысы Курбатов Александрны атындан сезню аны орунбасары Никитенко Сергей окъуду. КСвято-Никольский клисаны шатат динчичи иерей Поддубный Михаил, Ата Джуртну излемин  толтууруу эмда аны джакълау баш борчланы бириди деб эсге салды. Митингни аягъында мемориал комплексге гокга хансла салдыла. Зеленчюк станседе да Афганистанны ветеранларыны мемориалында да митинг бардырылды. Анга Афганистанда къазауат этген ветеранла, Зеленчюк муниципал райн бла Зеленчюк муниципалитетни эмда ветеран организацияланы келечилери бла школланы абадан классларыны сохталары бла динчиле да къошулгъан эдиле. Джыйылгъанланы аллында Къарачай-Черкесияда Къыбла клиса округну приходларыны джуаблы динчиси протоирей Субтельный Евгений селешди.

Авторизуйтесь, чтобы получить возможность оставлять комментарии