Суббота, 05 Март 2016 07:07

Къабарты-Малкъарда клисагъа джюрюучю джаш тиширыучукъ Халкълаарасы литература конкурсну финалына чыкъды

Автор 
Прочитано 230 раз
 

«Лето Господне» деген  Халкълаарасы сабий-джаш телю литература конкусну комиссиясыны кенгеши, Орус Православ Клисаны Басма советини председатели, Калуга бла Боровскийни митрополити Климентни башчылыгъы бла етдю.  Ол конкурсха Эресейни 59 регионундан творчество иш баргъанды, аны  тышындаида Беларусиядан, Украинадан, Къазахстандан, Узбекистандан, Италия бла Кипр айрымкандан  да бар эдиле. Келген ишлени сюзюуню эсеблери бла, барындан да кеб балла алгъанла,эксперт Советни багъа бергени бла конкурсну финалистлери айырылдыла. Бу конкурсха иалай сейир иш келгени бла байламлы, быйыл аланы санын 40 адам этгендиле. Пятигорск епархиядан, Халкълаарасы сабий-джаш телю «Лето Господне» деген литература конкурсну финалына, Къабарты-Малкъарны Прохладный шахарында Николай Чудотворец клисаны христиан дин школуну сохтасы Истомина Мария чыкъды.  Конкурсну финал этапы джазгъы каникулланы кезюуюнде Москвада март айны 26-29-на дери бардырыллыкъды.

Авторизуйтесь, чтобы получить возможность оставлять комментарии