Четверг, 03 Март 2016 10:54

Къарачай-Черкесияны Джамагъат палатасыны пленар кенгешинде , элде джашау болумну сюздюле

Автор 
Прочитано 195 раз
 

Черкесск шахарда, Къарачай-Черкесияны  Джамагъат палатасыны пленар кенгеши болуб етдю. Анда эллени джашау болумлары  айныуларын сюздюле. Анга протоирей Самохин Михаил да къошулду. Т Къарачай-Черкесияда бютеуэресей джаздырыуну эсеблерине кере, 479 минг адамдан 50 проценти элчиледиле. Эл мюлк бла кюрешгенлени саны 41 минг адамды. Эл тийрелени айнытыу иш да къызыу барады. Алай болса да, элни инфраструктурасы, саулукъ сакълау джаны, культура учрежденияланы айныуу бек  магъанылай къалады.  Культа бла тин байлыкъны сакълау джанындан  эмда культура бла искусствону айныууну хакъындан , Къарачай-Черкесияда Джамагъат палатада комиссияны председатели Къараланы Зухра ачыкълагъандан, культура тин байлыкъны айныуну баш тамалы , элчилени бош заманларын зауукълу ашыртырча, районланы культура аралыкъларыны баш ишлериди.  Аланы саны республикда 140-дан асламды, аланы кебсюсю элледе орналыбдыла.. Алай  болгъанлыкъгъа , аланы джартысына деменгили ремонт этилирге керекди. Аны бла байрамлы Къараланы Зухра, муниципалитетлени тамадаларына, къуру бюджет ачханы хайырландырмай, спонсор болушлукъну да тартыгъыз деб теджеди.

Авторизуйтесь, чтобы получить возможность оставлять комментарии