Инвалидле бла таб келишиу курслагъа чакъырабыз

Багъалы шохла! Джаш телюге деб "Этика и культура общения с инвалидами",деген ат бла епархия курслагъа джазылыу башлагъандыла. Курсла къысхадыла, 30 сагъат чакълы барлыкъдыла.
Теориясы -5 сагъатды. Практика да 25 сагъатды. Джыллары 14-30 дери (сохталаны, колледжлени эмда баш окъуу заведенияланы студентлерин) джаш теюню чакъырабыз. Курсла хакъсыздыла.  Биринчи ноябрны 11-де сагъат кюнортадан сора бирде башланныкъды. Курсланы бошагъандан сора сертификат бериледи. Ары 8962-492-86-16 телефон бла Екатерина Алексеевнагъа селешиб джазылыргъа болллукъду. Орунла кеб тюлдюле.

Просмотров: 818

Поделиться

VK:39834