Православ динчи сабий санаторийде болду

«Каникулы с Общественным советом», деген акцияны тамалында джамагъат къуралышланы келечилери полицияны къуллукъчулары бла бирге Надежда Крупская
атлы сабий санаторийде болдула. Ал кюнюнде бери Шимал Кавказны джер- джеринден 150 сабий келгенди.
-Джайгъы каникулланы кезюуюнде да къоркъуусузлукъну унутмазгъа керекди-деб башлагъан эди ушакъны акъыл-балыкъ болмагъанланы хакъындан белюмню тамадасы Кузьминов Христофор. Полицияны подполковниги, сабийлеге санаторийде, джамагъат кеб джыйылгъан джерледе кеслерин къалай джюрютюрге кереклилеринден, дждорукъ бузууда джуаблылы болуудан хапар айтды. Мероприятияны келечилери саулукълу джашауну уллу магъанасы болгъаныны эсге салдыла. Джамагъат советни келечиси иерей Абрамов Михаил, джаш телюню арасында аман идеологияны джайылыууна къаршчы туруудан да эслерине салды. Тюбешиуню аягъында солургъа келген сабийле полицияны къуллукъчуларына, бу магъаналы тюбешиуню къурагъанлары ючюн разылыкъларын билдирдиле, келген къонакълада алагъа солугъан кюнлерин заукълу етдюрюгюз деб багъышладыла.

Просмотров: 458

Поделиться

VK:39834