Архитектура-къурулуш комиссия Шимал Къарача-Черкес округну клисаларына инспекция этди

Пятигорске бла Черкесскени архиепископу Феофилактны разылыгъындан,къурулуш комиссия епархияны приходларына айланыб башлагъанды. Кеб болмай епархияны архитектура-къурулуш комисиясы Къарачай-Черкес Шимал клиса округну приходларында болду. Анга кърулуш джаны бла епархия белюмню тамадасы протоирей Бондарчук Андрей, джуаблы динчи протоирей Нартов Александр, къурулуш джаны бла джуаблы православ динчини болушчусу протоирей Петров Александр, епархияны архитектору бла древлехранители Чечин Олег бла епархия складны тамадасы Чечин Сергей къошулдула. Къурулуш джанындан епархия белюмню тамадасы протоирей Бондарчук Андрей эмда епархияны архитектору бла древлехранители Чечин Олег благочинияны клисаларында бардырылгъан къурулуш ишлеге къараб керекли теджеуленида этдиле. Комиссия кесини ишин Джегетей-Аягъында Архангел Божий Михаилни клисасында ремонт ишле къалай баргъанларына къраудан башлады. Алайда аркъаулагъа маякла салыргъа керккди дегенни айтдыла, нек дегенде алайда джарылгъанлары барды, ол себебден аланы болумларына къараб хар юч айдан Архитектура-къурулуш белюмге билдириб турургъа керекди. Москвовский поселокда ишлене тургъан клисагъа къарагъан кезюуде, берлген джерде кюн батыш джанындан беш метрни ичине алыб буруу салыргъа керекди дегенни айтдыла. Андан сора комиссия Черкесскеде Георгий клисада болду, аны тамадасы келген комиссиягъа быйыл этилген эмда болджалгъа салыннган ишледен хапар айтды. Комиссия терезе орунла кир болуб чибин ау басыб тургъанын керюб, аланы ариуларгъа эмда терезелени тегереуклерин джарашдырыб бояргъа терк керкекди дегенни да айтдыла. Клисаны тийресин айбат этиуде да клисаны тюбюне суу заран этмезча джангур суу тыйгъычсыз кетерча мадарланы этерге керклисин да айтдыла. Черкесскеде Сергий Радонежский шыйыхны клисасында болгъан сагъатларында комиссия башындан суу кетер джерин турубалагъа салыргъа керклисин айтдыла, бюгюнлюкде клисаны агъачдан этилген затлары джибиб чирирге боллукъдула. Клисаны ал джанын да джангыртыргъа керекди, алайда адам джюрюген джери 80 процентге аман болгъанды, баш джаны къобуб барады. Клисада кадильный ящик бла православлыла маулут этген тепсини юслерине къанджал тигилирге керкди от этген сагъатда агъачха заран этмезча. Аны тышында да комиссия Черкесскеде Покрова Пресвятой-Богородица клисада да болдула, ала анда этилген ишле бла кърулуш сезоннга салыннган планла бла да шагърей болдула. Комисия, клисаны арбазында бюгюлюб суу акъмазча джатманы тартмларын деменгили этерге керекди деген теджеуню да этдиле.

Просмотров: 831

Поделиться

VK:39834