Архиепископ Феофилакт къазауатда елген аскерчилеге дуа этди

Быйыл май айны 9-да Пятигорске бла Черкесскени архиепископу Феофилакт, Пятигорскени Лазарев клисасында Дин къуллукъ бардырды. Архиерейге дин къуллукъ болушлукъну клисаны тамадасы протоирей Дьячков Александрны башчылыгъы бла шахарны клисаларыны динчилери этдиле. Диакон чынга да протодиакон Куба Димитрий тамадалыкъ этди. Архипастырь бла бирге табын этерге шахарчыла бла курортда къонакъда болгъанла да келдиле. Сыйлы Китабдан окъугъандан сора Владыка джыйылгъанлагъа ауаз берди. Литургияны аягъында ол байрамгъа махтау дуа этди. Дин къуллукъ бошалгъандан сора динчиле бла клисагъа келген джамагъат архиепископ Феофилактны башчылыгъы бла , окукупацияны заманында фашистлени къолларындан елген пятигорскечиле бла Пятигорск шахарны джакълагъан аскерчилни мемориал къабырына бардыла. Бушуу венокла бла гокгаланы къабыргъа, Шимал Кавказ Федерал округда Эресейни Президентини толу эркинликли келечисини орунбасары Шишкин Андрей, Пятигорскени Башчысы Скрипник Андрей, Пятигорске бла Черкесскени архиепископу Феофилакт, Пятигорске, Лермонтов, Ессентуки бла Нарсана шахарланы аскер комиссары Гусоев Валерий, ветеранланы шахар Советини активи, депутатла, шахар администрацияны келечилери, 2Бессмертный полкну «рядовойлары», предприятияла бла организацияланы тамадалары, ветеранла, юнармеецле эмда шахарчыла бла къонакълары салдыла. Елген аскерчилеге литияны Пятигорске бла Черкесскени архиепископу Феофилакт окъуду. « Багъалы эгечле къарнашла!» Бу сезле къачан эсе да ачы къанлы ишледен сора джангы заманны сезлери болгъандыла. Алай а, бу чакъырыу бла башха динле бла миллетлени келечилери мамырылыкъгъа талпып бир иннетли болгъандыла. Хорлам Кюн- ол эсди, адла бла адам джанладан къуралгъан. Ол солдатланы атакагъа туруб «ура!» сезлери бла бизни бусагъатда мамырлыкъ джашауубузду. Ол Ата Джуртубузну етген, бусагъатдагъа эмда боллукъ заманыды»-денб береди Архипастырны сезлерин округну ара шахарыны официал сайты. Пятигорске бла Черкесск епархияны бютеу приходларында динчиле
бла клисаны джамагъаты Хорлам Кюнню къуанчына къошулгъандыла. 

Просмотров: 903

Поделиться

VK:39834