Чуана къаяда Георгий клисада Эресейге тилек этдиле

Быйыл май айны 6-да Пятигорске бла Черкесскени архиепископу Феофилакт, Къарачай- Черкесияда Чуана къаяда оналгъан Георгий клисада Дин къуллукъ бардырды. Хорламчы Геогий шыйыхны сыйына аталгъан 10-чу емюрден бу алан культураны эсгертмеси, Эресейде эм эртдегилени бириди. Архиерейге дин къуллукъ болушлукъну Къарачай-Черкесияны приходларыны динчилери этдиле. Диакон чыннга да протодиакон Куба Димитрй башчылыкъ этди. «Биз бюгюн клисада тилекле этебиз, былайда Шимал Кавказны миллетлерини ата-балары бурун аланла къач алыб,тилекле да этиб тургъандыла. Бусагъатда да кавкз чоюнну бирлиги, бизни халкъланы бирикдирген кетмезлик мухурун салгъанды. Шохлукъну,тиллени, миллетлени башхалыкъларына да къарамай мамырлыкъны сакъларгъа болушады»,-деб есге салды ауаз берген сагъатда архиепископ Феофилакт. Георгий шыйыхны эсгериу кюнде, Къралыбызда Кавказда да джуртубузну биригиую да ийман сакълауну да уллу магъанасы болгъанын айтды Владыка. Архипастырь бла бирге табын этерге Пятигорскеден, Владикавказдан, Черкесскеден, Къарачай шахардан, Дондагъы-Ростовдан эмда башха элле бла шахарладан да къонакъла келген эдиле. Дин къуллукъдан сора Архиерей къачлы джюрюшге башчылыкъ этиб паломникле бла да ушакъ этди. Эртдеги Георгий клисада Ариерей бла бирге бары да дин къуллукъ этген адет Пятигорск епрхия джангыдан къуралгъандан сора башланнганды.

Просмотров: 1085

Поделиться

VK:39834