Монастырны дин къарнашлары Бештау къаяны тазаларгъа болушдула

Озгъан кюнледе Бештау къаяны бетлеринде «Бештаугнорский крест» деген кезюулю таугъа миниу эришиуле болдула. Анга Эресейни эмда тыш къралладан келген талай адам къошулгъан эди. Эришиулени экинчи кюнюнде дженгил атлетика спортчула «Чистые игры» деген организация бла бирге, бусагъатда кенг джайыла баргъан –спорт эришиу халда багуш джыйыу бардырдыла. Бештау бетледен 240 багуш мешок джыйыб тазаладыла. Аны къоратырча, Успен Вторафон Бештау эркиши монастыргъа тилеген эдиле да, ала да багуш-зыгъыр чыгъарыргъа мешна берген эдиле. Спортсменлени эмда монастырны бирлешиб этген акуциялары барыб тебрегенли экинчи джыл болады.

Просмотров: 741

Поделиться

VK:39834