Епархия юйню Ивер клисасында къуанчла болуб етдюле

Быйыл апрель айны 10-да Пятигорске бла Черкесскени архиепископу Феофилакт, Пятигорскени епарзхия юйюню Ивер клисасында этилген къуанчха тамадалыкъ этди. Дин къуллукъда Архиерейге, дин дараджалары болгъан епархиал управленияны къуллукъчулары, джуаблы православ динчи протоирей Дубинский Борисни башчылыгъы бла Пятигорскени клисаларыны тамадалары эмда протодиакон Куба Димитрий да болушлукъ этдиле. Владыка бла бирге тилек этерге епархия управленияны къуллукъчулары милосердия сестрала бла Пятигорскечиле да келген эдиле. Литургиядан сора Владыка Раббийни Анасыгна махтау салыб православ дин ахлулагъа ауаз берди. Андан сора да архиепископ Феофилакт, иподиакон Нестеренко Сергий бла Сорокина Ксениягъа клиса некях этерге разылыкъ берди. Аны ызы бла епархиал юйню арбазында пасха тебси къуралыб барын да салыннган хантладан ауазландырдыла. Ол кюн огъунакъ кече Архипастырь , Пятигоскени Спасс клисасында кечеги дин къуллукъгъа башчылыкъ этди.
Архиерейге дин къуллукъ болушлукъну Пятигорске бла Черкесск епархияны динчилери этдиле. Клисада православ динчилени юй бийчелери, епархияда монастырланы насельницалары, реабилитацион аралыкъла бла православ джамагъат организацияланы келечилери эмда Пятигорскени джамагъаты бла къонакълары да тилекле этдиле. Дин къуллукъдан сора Владыка джыйылгъанланы алгъышлады. Андан сора къуанчха джораланыб динчиле бла аланы юйдегилерине прием этилди.

Просмотров: 1144

Поделиться

VK:39834