Змейка элни клисасында байрам болуб етдю

Быйыл апрель айны 10-да Джарыкъ седмицаны гюрге кюнюнде Змейка элде Раббийни Анасыны Иверский иконасыны сыйына аталгъан клисада байрам болуб етдю. Анда дин къуллукъгъа Минераловод клиса округну приходларыны джуаблы динчиси протоирей Панасенко Алексей башчылыкъ этди. Анга дин къуллукъ болушлукъну, клисаны тамадасы иерей Мельников Михаил, Гражданский элде Успен клисаны тамадасы иерей Гайворонский Алексей, Анджиевский элде Иоанн-Богослов клисаны тамадасы иерей Тарнакин Максим эмда диакон Агеев Александр этдиле. Къуанчны аллын Сыйлы Афон Къаядан келтирилген Раббийни Анасыны Иверский иконасыны аллында акафист дуадан башладыла. Бу къуанха Минераловод шахардан эмда тегерекде элледен талай адам да къошулгъан эди. Литургиядан сора адетдеча къачлы джюрюш бардырдыла. Андан сора джуаблы православ динчи къуанчха келгенлеге, Пятигорске бла Черкесскени архиепископу Феофилакт ийген алгъышны окъуду. Клисагъа джюрюучю эмда ары
келген къонакъланы клисаны тамадасы алгъышлаб Сыйлы Афон Къаядан келтирилген елей джау да джакъды. Мадар табхан хар бири да къонгурау болгъан джерге чыгъыб, Къутхарыучуну Тиргизилгени къуанчны эмда байрамны аланы къагъыб белгилегендиле. Байрамны пасха аш бла ауузланыб тамамладыла.

Просмотров: 1104

Поделиться

VK:39834