Нарсанада Пасхагъа джоралаб сабийлеге литургия бардырдыла

Быйыл апрель айны 9-да Джарыкъ седмицаны баш кюнюнде, Пятигорске бла Черкесскени архиепископу Феофилакт Нарсананы Никольский клисасында Дин къуллукъ бардырды. Архиерейге дин къуллукъ болушлукъну Нарсана клиса округну приходларыны джуаблы динчиси протоирей Знаменский Иоанны башчылыгъы бла шахарны клисаларыны тамадалары этдиле. Диакон чыннга да протодиакон Куба Димитрий башчылыкъ этди. Литургияда администрацияны, къазакъланы келечилери, Свято-Сергий православ гимназияны сохталары эмда шахарчыла бла къонакълары да тилекле этдиле. Дин къуллукъну аллында Архипастырь , шахарны клисаларын айбат этиу бла къурулушларына юлюш къошханы ючюн шахарны башчысы Курбатов Александрны, «Орус Православ клисада Патриаршествону джангыдан къуралгъанына 100 джыл толгъан» юбилейли медалы бла саугъалады. Анда православ дин джырланы православ гимназияны сохталарыны эмда клисаны хорлары джырладыла. Гимназиячыла бары да эмда сохтала Масих Иссаны эсге тюшюрген Адетни да этиб адетдеча къачлы джюрюню да бардырдыла. Пасха джюрюшден сора Владыка, шахарны школларында новомучениклени эмда Орус Православ Клисаны тобачыларын хапарын джайыб кюрешгени ючюн Нарсананы администрациясыны культура комитетини председатели Сквиренко Иннагъа Архиерейли сыйлы грамота берди. Аны ызы бла архиепископ Феофилактны гимназияны директору бла сохталары да алгъышладыла. Директор бабас Архипастыргъа бирге дин къуллукгъа къошулгъаны ючюн разылыгъын билдириб пасха гакгыны да берди гимназиячыла да «Звучите песни до небес» деген гимни джырладыла. Архиерейда джыйфылгъанланы алгъышлаб клисагъа келген хар бир сабийге да пасха сугъала да этди. Бери келгенлени хар бири да Владыканы къолундан гакгыла алдыла. Андан сора бцу къуанчда Архиепископ Феофилакт гимназиячыла бла бирге Клиса майданны къатында кекге акъ кегюрчюнлени джибердиле. Кегюрчюнле къонгурау тауушла бла кекге чыгъыб Свято-Николский гимназияны башы бла да учдула. Байрамны бары да бирге картха тюшюб тамамладыла. Сохталагъа байрамны андан арысы Православ гимназияда бардырылды, ары ата-анала да клисагъа джюрюучю джамагъат ччакъырылыб Пасха сабий концерт кергюздюле. Гимназиячыла джарыкъ кийимле кийиб Тиргизилген Масихге махтау сала – назмула да окъуб джырла да джырладыла.

Просмотров: 1011

Поделиться

VK:39834