Гимназиячыла Ушаков Федор шыйыхдан хапарлы болдула

Быйыл март айны 12-де Черкесскеде Свято-Сергий гимназияны экинчи классны сохталарында, «Юниспас» деген къошакъ программаны окъутууну чегинде сууда къуллукъ этген кадетлеге белгили тенгиз башчы адмирал Ушаков Федор шыйыхха атаб дерс болуб етдю. Устаз Салащенко Татьяна сабийлени тенгиз аскерчини биографмиясы бла шагърей этди. Классны куратору Денисенко Виктор,Ушаковну башчылыгъы бла орус тенгиз аскерни этген урушларындан хапар айтды. Артыкъ да бек сабийлеге, Ушаков Федоргъа шыйых дараджа берилгени бек сейир болду.Ол себебден дерсни Николай Чудотворец клисада бардыргъандыла, анда шыйых аскерчи Ушаков Федорну иконасы барды. Клисаны клириги иерей Гурин Александр сабийлеге ол шыйыхны джашауундан эмда бери бу икона къайдан келгенинден хапар айтды. Дерсден сора православ динчи кадетлеге эмда аланы кураторларына ол шыйыхны иконаларын саугъа этди.

Просмотров: 889

Поделиться