Клисагъа джюрюген тиширыулагъа православ тиширыу журналны юсюнден хапар айтдыла

Быйыл март айны 11-де Пятигорскени Михайловский клисасында православ китабны Кюнюне джораланыб конференция болуб етдю. Ал сезюнде Пятигорск клиса округну приходларыны джуаблы динчиси, клисаны тамадасы протоирей Дубинский Борис джыйылгъанлагъа Москва бла бютеу Эресейни Сыйлы Патриархы Кириллни разылыгъында быйыл март айда Клисаны бютеу епархияларында православ китабны Кюнюне аталыб байрамла болуб етерикдиле деб хапар айтды, ол байрамла тарихде белгили биринчи Ресейде диакон Федоров Иванны «Апостол» деен китабны чыкъгъан кюнюне аталлыкъдыла. Ол китаб март айда 1564-чю джыл чыкъгъанды. Джуаблы православ динчи чертгенден, китаб окъууну мадарарын тюз къураргъа керекди. Православ китабха ол, Сыйлы джазманы, шыйыхланы джашаулары,клисаны тарихини юсюнден ишлени эмда инджил багъалатхан затланы юсюнден хапарлагъан суратлау литератураны да къошады. Приходну китабханачысы Найденова Ирина пиход китабхананы китабларыны юсюнден хапар айтды, аны белюмлерин кергюзтюб эмда клиса джаздырыб алгъан газетле бла шагърей этди. Билим бериуден джкаблы православ динчини болушчусу Беляева Алла , «Славянка» деген эресейчи тиширыу журналны юсюнден хапар айтды. Журналны магъаналы рубримкаларыны юсюнден да айтыб эмда православ клисаны, тюз адамланы, табигъатны да ариулукъларын кергюзген джарыкъ суратлары бла публикацияланы да кергюздюле.

Просмотров: 1006

Поделиться